چند اصطلاح رایج کوچه خیابانی روسی

Меня всё равно!

برام مهم نیست!
اهمیتی نمیدم!


Зануда

ضد حال،
خسته کننده.


То да сё

این و اون.


Понятия не имею!

هیچی به ذهنم نمی‌رسه!
هیچ ایده‌ای ندارم!