گرامر

افعال انعکاسی (ادات ся)

درباره مصدر هایی که آخرش ся هست یه توضیح میدم. پایانه ся به بعضی از فعل ها می تونه اضافه بشه یا اینکه بعضی افعال به طور کلی این پایانه رو دارن.اضافه شدن این پایانه به انتهای فعل کاربرد های متفاوتی داره برای مثال: لازم کردن افعال متعدی ،مجهول کردن فعل،ساخت افعال انعکاسی و یا

READ MORE