افعال انعکاسی (ادات ся)

درباره مصدر هایی که آخرش ся هست یه توضیح میدم. پایانه ся به بعضی از فعل ها می تونه اضافه بشه یا اینکه بعضی افعال به طور کلی این پایانه رو دارن.
اضافه شدن این پایانه به انتهای فعل کاربرد های متفاوتی داره برای مثال: لازم کردن افعال متعدی ،مجهول کردن فعل،ساخت افعال انعکاسی و یا ساخت افعال اشتراکی

مثلا: вернуть:برگرداندن

Вернуться :برگشتن


بهتره بگم افعال انعکاسی ся دار دسته بندی دارن
یه گروه افعال انعکاسی شخصی :
مربوط به کارهای شخصی و به خود شخص برمیگرده مثل умываться شستن دست و صورت خودت
یه گروه افعال انعکاسی دوجانبه
مربوط میشه به کارهای متقابلی با اوپراولنیه с кем
مثل знакомиться- встречаться

گروه دیگه افعال دائما انعکاسی که اوپراولنیه مخصوص ب خودشون دارن

گروه دیگه افعال انعکاسی بدون شخص که مصدر میاد کنارش
Удастся- придётся…

گروه دیگه افعال انعکاسی تعمیمی که برای شروع و ادامه و پایان کار استفاده میشن
Начинаться و …


پس بطور کلی افعالی که به پایانه ься ختم می‌شوند افعال انعکاسی یا رفلکسیو هستند مثل нравиься (خوش امدن دوست داشتن) و غیره. رفتار این نوع فعل‌ها منحصر به فرد است. اگر بتوانیم یکی را درست درک کنیم بقیه راحت است.
آنچه یا آنکه که فعل را انجام می‌دهد در حالت مفعول غیر مستقیم یا داتیو است (و نه فاعلی)
مثال ….. Мне нравится….. من از …… خوشم می‌اید. Мне داتیو است.

اما انچه که فعل بررویش واقع می‌شود یعنی مفعول در فارسی یا انگلیسی، در زبان روسی حالت فاعلی پادیش اول است
مثال
Мне нравится этот человек
معنی: من از این فرد خوشم می‌آید.
که этот человек پادیش اول یا حالت فاعلی است

دوستان فعل پادیش نمی‌گیرد بلکه باعث می‌شود اسم پادیش بگیرد.
در صورتی که در یک امتحان بگویید این فعل چه پادیشی دارد مفهومش آنست که پادیش را درک نکرده‌اید و رد می‌شوید.
پادیش تنها برروی اسم تاثیر دارد.

(تقریبا) همه افعال انعکاسی در روسی از همین قاعده پیروی می‌کنند.
البته این تنها شروع بحث است.


یک نکته جالب دیگر اضافه کنم. افعال انعکاسی که به ься ختم می‌شوند در انتها با تلفظ ца (فقط تلفظش) خوانده می‌شوند. استثناء هم ندارد. با دقت خیلی زیاد متوجه این تغییر تلفظ می‌شوید.


جمع بندی:

فعل‌های انعکاسی و ویژگی‌های آن‌ها: ادات ся- خصوصیت و معانی مختلفی به فعل می‌دهد از جمله:

۱)برگشت عمل به فاعل یا نهاد. در این افعال عمل به مفعول منتقل نمی‌شود بلکه به فاعل جمله برگشت داده میشود. در زبان فارسی ضمیر خود معادل ادات ся- ست.
Я причёсываюсь.

۲) ادات ся- می‌تواند به فعل عمل متقابل دهد که معادل آن در فارسی واژه‌ی یکدیگر است.
Мы часто с друьзями встречаемся.

۳) ادات ся- میتواند برخی از فعل‌های گذرا را به ناگذر تبدیل کند.( تبدیل جمله‌ی معلوم به مجهول)
Он закрывает дверь.
Дверь закрывается.

Рабочие строят дом.
Дом строится рабочими.

توجه داشته باشید که در زبان روسی بسیاری از فعل‌ها دارای ادات ся- می‌باشند و معمولا اینگونه افعال بدون ся- به کار نمی‌روند که ادات ся- در این گونه ساختار‌ها معنی خاص و مشخصی به فعل نمی‌دهد.
Эта девочка боится темноты.
Мать гордится своим сыном.